ZAMÓWIENIA

04.11.2021 Sukcesywny zakup baterii tramwajowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.140.2021

 SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej Zamawiającego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/43956/details