ZAMÓWIENIA

03.11.2021 Dostawa urządzeń wraz z oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo sieciowe w MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.144.2021

 SIWZ wraz z załacznikami dostępne są na platformie zakpoej Zamawiajacego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/43897/details