ZAMÓWIENIA

19.10.2021 Sukcesywne dostawy wykładzin antypoślizgowych, sznurów spoinowych oraz masy do wykładzin

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: Lp.281.129.2021

 SIWZ wraz z załącznikami dostępne są na platformie Zamawiajacego :

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/42458/details