ZAMÓWIENIA

19.10.2021 Sukcesywne dostawy płytek tokarskich, noży tokarskich i elementów wyposażenia do obróbki skrawaniem

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.118.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/42455/details