ZAMÓWIENIA

19.10.2021 Sukcesywne dostawy preparatów chemii blacharsko-lakierniczej, budowlanej oraz materiałów lakierniczych pomocniczych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.122.2021

SIWZ wraz  załącznikami dostępne sa na platformie Zamawiajacego:

 https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/42452/details