ZAMÓWIENIA

19.10.2021 Sukcesywne dostawy taśmy srebrnej i spoiwa srebrnego do regeneracji styków w wagonach tramwajowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.124.2021

SIWZ wraz  załącznikami dostępne sa na platformie Zamawiajacego:

 https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/42438/details