ZAMÓWIENIA

13.10.2021 Wykonywanie napraw awaryjnych i remontów sieci, instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnego i gazowego we wszystkich obiektach MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.114.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/41797/details