ZAMÓWIENIA

24.08.2021 Sukcesywne dostawy preparatów chemii warsztatowej oraz elementów elektrycznych i śrubowych WURTH

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.95.2021

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/37406/details