ZAMÓWIENIA

04.08.2021 Najem przenośnych toalet ekologicznych w standardzie VIP wraz z ich zamontowaniem na pętlach autobusowych i tramwajowych MPK S.A. w Krakowie oraz wykonanie czynności związanych z ich obsługą i utrzyma

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.79.2021

 SIWZ wraz z załacznikami dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/35800/details