ZAMÓWIENIA

26.04.2021 Opracowanie projektu – „Przebudowa układu torowego w rejonie ulic Brożka i Rzemieślniczej, adaptacja hali dla potrzeb obsługi tramwajów, budowa niezbędnej infrastruktury technicznej (...)

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.3.2021


SWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej Zamawiającego

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/27006/details

 

Wynik postępowania