ZAMÓWIENIA

02.04.2021 Dostawa wraz z wdrożeniem sprzętu serwerowego

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.25.2021

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/25688/details