ZAMÓWIENIA

23.03.2021 Sukcesywne dostawy elementów elektrycznych, elektronicznych oraz przycisków do autobusów

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.30.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/24988/details