ZAMÓWIENIA

23.03.2021 Dostawy rękawic ochronnych i roboczych oraz innych artykułów BHP i PPOŻ niezbędnych do zabezpieczenie warunków pracy zgodnych z wymogami BPH

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.31.2021

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/24976/details