ZAMÓWIENIA

17.03.2021 Budowa wiaty wraz z torowiskiem, siecią trakcyjną i niezbędną infrastruktura techniczną z przeznaczeniem na tory odstawcze dla wagonów tramwajowych (...)

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.28.2021

POWTÓRZONE POSTĘPOWANIE

SWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej Zamawiającego

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/24579/details