ZAMÓWIENIA

10.03.2021 Sukcesywne dostawy szyb, okien oraz części drzwi do autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.22.2021

  SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/24165/details