ZAMÓWIENIA

25.02.2021 Zakup urządzeń sieciowych HPE Aruba

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.19.2021

 

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/23538/details