ZAMÓWIENIA

23.02.2021 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon dla autobusów komunikacji miejskiej

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.18.2021

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl

Wynik postępowania