ZAMÓWIENIA

19.02.2021 Sukcesywne dostawy naklejek i piktogramów do oznakowania taboru i infrastruktury komunikacji miejskiej

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.13.2021

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl

 

Wynik postępowania