ZAMÓWIENIA

16.02.2021 Sukcesywne dostawy czynnika chłodniczego R134a do klimatyzacji w pojazdach komunikacji miejskiej

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.15.2021

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/23101/details