ZAMÓWIENIA

10.02.2021 Sukcesywne dostawy tarcz hamulcowych do autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.12.2021

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/22865/details