ZAMÓWIENIA

09.02.2021 Sukcesywny zakup akumulatorów, części zamiennych oświetlenie pojazdów komunikacji miejskiej produkcji Hella oraz dostawy lusterek, ramion i zwierciadła do wagonów Pesa

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.10.2021

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/22619/details

 

Wynik postępowania