ZAMÓWIENIA

07.12.2020 Budowa wiaty wraz z torowiskiem, siecią trakcyjną i niezbędną infrastruktura techniczną z przeznaczeniem na tory odstawcze dla wagonów tramwajowych (...)

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.168.2020

SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie zakupwej Zamawiającego

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/20482/details

 

Wynik postępowania