ZAMÓWIENIA

02.11.2020 Dostawa jednej sztuki przegubowego niskopodłogowego autobusu komunikacji miejskiej

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.155.2020

SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie zakupwej Zamawiającego

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/19170/details

Wynik postępowania

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.10.2020r.