ZAMÓWIENIA

27.08.2020 Zimowe utrzymanie obiektów MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.105.2020

  SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://mpkkrakow-pzp.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Wynik postępowania