OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

18.12.2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy odpadów - Zużyte, niekompletne i nienadające się do użytkowania pudła tramwajowe

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: DR.236.17.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy następujących odpadów:

Kod odpadu 16 01 06 – „Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów”:

Przedmiot sprzedaży:

Zużyte, niekompletne i nienadające się do użytkowania pudła tramwajowe:

1. 1. typ E1 o nr bocznym HW106 w ilości 1 szt.

2. 2. typ E1 o nr  bocznym HW102 w ilości 1 szt.

3. 3. typ E1 o nr bocznym HW156 w ilości 1 szt.

4. 4. typ E1 o nr bocznym HW114 w ilości 1 szt.

5. 5. typ E1 o nr bocznym RW108 w ilości 1 szt.

6. 6. typ E1 o nr bocznym RW139 w ilości 1 szt.

7. 7. typ C3 o nr bocznym HB506 w ilości 1 szt.

8. 8. typ C3 o nr bocznym HB502 w ilości 1 szt.

9. 9. typ C3 o nr bocznym HB556 w ilości 1 szt.

10. 10. typ C3 o nr bocznym HB514 w ilości 1 szt.

11. 11. typ C3 o nr bocznym HB519 w ilości 1 szt.

12. 12 typ C3 o nr bocznym RB508 w ilości 1 szt.

13. 13. typ C3 o nr bocznym RB531 w ilości 1 szt.

14. 14. typ 105Na o nr bocznym HZ277 w ilości 1 szt.

15. 15. typ 105Na o nr bocznym HZ254 w ilości 1 szt.

16. 16. typ 105Na o nr bocznym RZ212 w ilości 1 szt.

 

 Oferty należy składać do dnia 11.01.2021 r. do godz. 9.30  przesyłając na adres Biurza Obsługi Klienta, ul. Brożka 3, 30-347 Kraków. 

O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do MPK S.A. w Krakowie, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską;


Przed złożeniem oferty kupujący zobowiązany jest do oględzin wystawionego odpadu.