OGŁOSZENIA dot. NIERUCHOMOŚCI -najem, dzierżawa, sprzedaż, zakup

14.12.2018 licytacja najmu lokalu w budynku Punktu Socjalnego Piasta Kołodzieja os. Bohaterów Września 68C

Data zakończenia: -
Status: zakończona
Znak sprawy: -