PRAKTYKA ABSOLWENCKA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

zatrudni przyjmie na praktykę absolwencką (z możliwością zatrudnienia po jej zakończeniu):
 
elektryk/elektronik/mechatronik/mechanik i elektronik pojazdów samochodowych
i tramwajów
 
 
Wymagania dla kandydatów :
 • wykształcenie kierunkowe
 • umiejętność czytania i korzystania ze schematów elektrycznych/ elektronicznych lub dokumentacji technicznej
 • montaż i demontaż elementów mechanicznych lub elektronicznych w róznych technikach, w tym elementy SMD
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi
 • obsługa komputera
 • dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole

 

 
Mile widziane:
 • prawo jazdy kat. B
 • podstawowa umiejętność programowania urządzeń elektronicznych
 • podstawowa umiejętność z zakresu benzynowych systemów wtryskowych, układów zapłonowych
 • uprawnienia do spawania
 • kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem
 • uprawnienia SEP do 1 kV


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert  zawierających CV

na adres:

 

Dział Personalny MPK S.A., ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

 

lub

e-mail praca@mpk.krakow.pl

 

 

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.

Na ofercie prosimy umieścić klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na praktyki absolwenckie".

 

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul.  Św. Wawrzyńca 13.  Dane będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wycofania zgody. Żądanie usunięcia danych może nastąpić w przypadkach określonych w przepisach prawa. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPK S.A. w Krakowie, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@mpk.krakow.pl lub telefonicznie: (12) 254 14 54.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat licząc od końca roku, w którym została złożona oferta.