Inspektor/Specjalista ds. umów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie zatrudni pracownika na stanowisku:

Inspektor/Specjalista ds. umów

Ramowy zakres obowiązków:

 • przygotowywanie i uzgadnianie projektów umów i aneksów
 • weryfikacja materiałów złożonych przez właściwą komórkę merytoryczną
 • identyfikacja i analiza ryzyk formalno-prawnych w zawieranych umowach
 • udział w negocjacjach
 • czynności związane z zawieraniem umów/ zawieranie umów w wyniku postępowań przetargowych
 • sporządzanie raportów i zestawień w zakresie umów
 • nadzór nad realizacją umów pod kątem zabezpieczeń, weryfikację projektów zabezpieczeń
 • sporządzanie i negocjowanie porozumień, ugód
 • koordynacja współpracy z zewnętrznymi kancelariami prawnymi
 • rejestrowanie umów w systemie informatycznym, archiwizacja umów

Wymagania dla kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze) 
 • minimum  6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku (minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku - przy stanowisku specjalista ds. umów)
 • praktycznej znajomości prawa zamówień publicznych, kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 

Oczekujemy ponadto:

 • bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętności pracy pod presją czasu
 • umiejętności samodzielnego dokonywania analiz prawnych i prowadzenia kilku projektów jednocześnie
 • wysokiego poziomu umiejętności organizacyjnych
 • umiejętności ustalania hierarchii ważności rozwiązywanych problemów oraz ustalania wpływu dodatkowych uwarunkowań realizowanych zamówień
 • umiejętności właściwego planowania zadań i oceny niezbędnego nakładu czasu pracy
 • samodzielności, inicjatywy, zorientowania na rezultaty, wysokiej kultury osobistej
 • znajomości baz danych aktów prawnych np. Lex, oraz sprawnego wyszukiwania potrzebnych informacji

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w renomowanej firmie
 • pracę w systemie zmianowym
 • pracę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i na najnowocześniejszym sprzęcie
 • pracę w przyjaznym, otwartym zespole
 • współpracę z doświadczonymi specjalistami
 • szerokie możliwości w zakresie dalszego podnoszenia kwalifikacji
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych, obejmujących m.in.:
 • o    dofinansowanie do wypoczynku pracownika oraz członków rodziny, dzieci

  o    karta Multisport

  o    dofinansowanie do szerokiej oferty zajęć sportowych i kulturalnych

 • uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską

 

UWAGA !

 

Oferty zawierające list motywacyjny i CV prosimy wysyłać na adres:

Dział Personalny MPK S.A., ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

lub e-mail:

praca@mpk.krakow.pl

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.

 

 

 

 Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a, aby oferta brała udział w ww. rekrutacji na ofercie prosimy umieścić klauzulę:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko inspektor / specjalista ds. umów". 

 Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a, aby oferta brała udział również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy na ofercie umieścić klauzulę:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko inspektor / specjalista ds. umów oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych". 

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul.  Św. Wawrzyńca 13.  Dane będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wycofania zgody. Żądanie usunięcia danych może nastąpić w przypadkach określonych w przepisach prawa. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPK S.A. w Krakowie, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@mpk.krakow.pl lub telefonicznie: (12) 254 14 54.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat licząc od końca roku, w którym została złożona oferta.