Komunikaty

24.06.2022

Zmiany w komunikacji miejskiej (WAKACYJNE) - aktualizacja od 25 i 27 czerwca 2022

Dotyczy:

1)  Zmiany WAKACYJNE w komunikacji AUTOBUSOWEJ i TRAMWAJOWEJ – aktualizacja

2)  Kontynuacja budowy KST III do Górki Narodowej.

Pętla Krowodrza Górka trwająca przebudowa układu torowego i drogowego. Trwające wyłączenie ruchu tramwajowego na odcinku Krowodrza Górka Bratysławska.

Dodatkowe wyłączenie ruchu tramwajowego na odcinku Bratysławska Dworzec Towarowy – od 27 czerwca 2022 (poniedziałek) – na okres wakacji

Kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji AUTOBUSOWEJ obsługującej rejon Krowodrzy Górki – aktualizacja od 27 czerwca 2022 (poniedziałek)

3)  Ul. Przewóz. Zakończenie remontu oraz przywrócenie ruchu dwukierunkowego – od 25 czerwca 2022 (sobota)

Linie:

Tramwaje: 3, 5, 6, 12, 16, 17, 18, 44, 50, 69

Linie czasowe – 70, 73

Autobusy: 125, 127, 132, 137, 138, 140, 152, 154, 155, 156, 158, 168, 183, 204, 207, 213, 217, 220, 223, 227, 240, 247, 250, 253, 263, 267, 283, 287, 293, 297, 301, 337, 413, 429, 433, 434, 482,

Linie nocne – 605, 637, 669, 903, 917, 937

Linie zastępcze – 703, 720

 

Na podstawie informacji otrzymanej od Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP), MPK S.A. przekazuje informację o planowanych zmianach w komunikacji TRAMWAJOWEJ i AUTOBUSOWEJ, zgodnie z poniższym wykazem i harmonogramem.

Prosimy zwrócić uwagę na daty obowiązywania poszczególnych zmian:

ü AUTOBUSY – wakacyjne zmiany rozkładów jazdy zostaną wprowadzone od 25 czerwca 2022 (sobota), z wyjątkiem zmian linii obsługujących Krowodrzę Górkę i węzeł Bratysławska, które wejdą w życie razem z wyłączeniem ruchu tramwajowego na odcinku Bratysławska – Dworzec Towarowy (tj. od 27 czerwca 2022).

ü TRAMWAJE – zmiany zostaną wprowadzone od 27 czerwca 2022 (poniedziałek)

 

 

Komunikacja TRAMWAJOWA

Aktualizacja od 27 czerwca 2022 do odwołania

 

Informacja zbiorcza o wszystkich liniach tramwajowych, z uwzględnieniem poniższych tematów:

Ä Przebudowa pętli Krowodrza Górka:

Dodatkowe wyłączenie TRAM od węzła Bratysławska do Dworca Towarowego (od 27 czerwca 2022 do odwołania),

Ä Linie zawieszone od listopada 2020 roku,

Ä Linie zawieszone na okres WAKACJI szkolnych 2022

3, 5, 6, 12, 16, 17, 18, 44, 69, 70

Nadal będą ZAWIESZONE

50

W dalszym ciągu będzie kursować po obecnej trasie skróconej.

Kurdwanów P+R –…– Dworzec Płaszów Estakada – Kuklińskiego – Kotlarska – rondo Grzegórzeckie – al. Powstania Warszawskiego – rondo Mogilskie – Dworzec Gł. Tunel Dworzec Towarowy

     

Linie tramwajowe CZASOWE.

70

Zostanie ZAWIESZONA od 27 czerwca 2022, w związku z wyłączeniem ruchu tramwajowego od węzła Bratysławska do Dworca Towarowego.

Uwaga! Po wakacjach planowane jest wznowienie ruchu do przystanku Bratysławska i przywrócenie kursowania linii 70.

73

W dalszym ciągu będzie kursować na obecnej trasie (przypomnienie):

Czerwone Maki P+R – Bobrzyńskiego – Kapelanka – Monte Cassino – Dietla – Stradomska – Św. Gertrudy – pl. Wszystkich Św. – Franciszkańska – Podwale – Teatr Bagatela – Dunajewskiego – Stary Kleparz – Długa – Kamienna – Dworzec Towarowy – Pawia – Teatr Słowackiego – Westerplatte – Starowiślna – pl. Bohaterów Getta – Na Zjeździe – Wielicka – Teligi – Nowy Bieżanów P+R

 

69

669

Przypominamy, że linia tramwajowa 69 została ZAWIESZONA do odwołania.

W zamian, we wszystkie dni tygodnia kursuje linia autobusowa 669 (obecnie na stałej trasie)

     

 

 

Komunikacja AUTOBUSOWA

Aktualizacja i zmiany obowiązujące od 25 czerwca 2022 (sobota) lub 27 czerwca 2022 (poniedziałek) do odwołania

 

Prosimy zwrócić uwagę na daty obowiązywania poszczególnych zmian!

 

 

 

WYKAZ linii autobusowych które pojawiają się w związku z remontami:

 

Remont odcinka infrastruktury, w związku z którym obowiązuje zmiana trasy linii autobusowych

Linie AUTOBUSOWE

Obowiązuje:

Kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej obsługującej rejon Woli Justowskiej, Chełmu i Olszanicy.

102, 134, 152, 189, 192, 252, 300, 734, 792

Szczegóły w odrębnym komunikacie

Od 25 czerwca 2022 (sobota)

Ul. Przewóz. Zakończenie remontu oraz przywrócenie ruchu dwukierunkowego

125, 127, 158, 605

Od 25 czerwca 2022 (sobota)

Pętla Krowodrza Górka oraz węzeł Bratysławska. Planowane wyłączenie ruchu TRAM na odcinku Bratysławska – Dworzec Towarowy.

Kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji AUTOBUSOWEJ obsługującej rejon Krowodrzy Górki

137, 138, 140, 154, 168, 207, 217, 220, 227, 240, 247, 267, 287, 297, 703, 720, 637, 917, 937

Od 27 czerwca 2022 (poniedziałek)

Przebudowa drogi powiatowej nr K2156 – zamknięcie odcinka ulicy B1 w Węgrzcach.

250, 297. Nowa linia czasowa 797.

Szczegóły w odrębnym komunikacie.

Od 27 czerwca 2022 (poniedziałek)

 

Ä ZMIANY WAKACYJNE w kursowaniu linii AUTOBUSOWYCH.

132, 429

Nadal będą ZAWIESZONE (zostały zawieszone w 2020 roku, w związku z pandemią)

155, 413, 433, 482

Zostaną ZAWIESZONE od 25 czerwca 2022 – na okres wakacji szkolnych

183

Zostanie zawieszony kurs wariantowy (szkolny) realizowany przez ul. Popiełuszki – Lipowskiego – Weigla (i zostanie zawieszona obsługa przystanków: Lipowskiego 02, Jędrzejczyka 01, Dwór Czeczów 01).

       

 

Ä WYKAZ zmian oraz uwagi do tras i przystanków linii AUTOBUSOWYCH w związku z remontami infrastruktury:

125

127

158

Ä Kierunek Złocień (125) / Bagry (127) / Podwierzbie (158) – trasa i przystanki bez zmian

Ä Kierunek Szpital Rydygiera (125) / Podgórze SKA (127, 158) – od 25 czerwca 2022 (sobota), w związku z zakończeniem remontu na ulicy Przewóz, zostaną przywrócone stałe trasy w tym rejonie.

Złocień (125) / Podwierzbie (158) –…– Mały Płaszów P+R – Lipska – Przewóz – i od skrzyżowania ul. Saskiej i Przewóz dalej bez zmian.

Bagry (127) –…– Goszczyńskiego – Łanowa – Rzebika – Przewóz – Płaszowska –…– Podgórze SKA

Uwagi do funkcjonowania przystanków linii 125, 127 i 158 w ww. kierunkach – od 25 czerwca 2022:

Ä Zostaną ZLIKWIDOWANE przystanki na obecnej trasie objazdowej: Rzebika 03 oraz Lipska 04,

Ä Zostanie przywrócone funkcjonowanie przystanku Szczecińska 02

 

137

Ä Kierunek Nowy Kleparz – nadal obowiązuje obecna trasa wydłużona do Nowego Kleparza, z pominięciem pętli Krowodrza Górka (wprowadzona od 4 maja 2022):

Górka Narodowa Wschód – Meiera – Kuźnicy Kołłątajowskiej – Siewna – Mackiewicza – Opolska – Prądnicka – Bratysławska – Doktora Twardego – Nowy Kleparz

Ä Kierunek Górka Narodowa Wschód – od 27 czerwca 2022 (poniedziałek) zostanie wprowadzona korekta obecnej trasy objazdowej (korekta dotyczy rejonu węzła Bratysławska):

Nowy Kleparz – Prądnicka – Dr Twardego – Pielęgniarek – Prądnicka – Opolska – Mackiewicza –…– Górka Narodowa Wschód.

Uwagi do funkcjonowania przystanków linii 137 w kierunku Górki Narodowej – od 27 czerwca 2022:

Ä Zostanie ZLIKWIDOWANY obecny tymczasowy przystanek Bratysławska 75 (na feldze),

Ä W zamian autobusy będą obsługiwać przystanek Bratysławska 03 (zlokalizowany na ul. Dr Twardego przed skrętem w prawo, w ulicę Pielęgniarek, jak dla linii 164 w kierunku Górki Narodowej)

Ä Na skorygowanej trasie objazdowej autobusy będą obsługiwać dodatkowo przystanek Pielęgniarek 02.

 

138

Ä Kierunek Kombinat – od 27 czerwca 2022 (poniedziałek) zostanie przywrócona stała trasa.

Azory –…– ul. Krowoderskich Zuchów – ul. Fieldorfa-Nila – Prądnicka – od przystanku Szpital Jana Pawła II 01 dalej bez zmian do Kombinatu.

Uwagi do funkcjonowania przystanków linii 138 w kierunku Kombinatu – od 27 czerwca 2022:

Ä Zostanie przywrócone funkcjonowanie przystanku Krowodrza Górka 03 (na ulicy Fieldorfa-Nila). Ze względu na trwającą przebudowę okolicy pętli Krowodrza Górka, przystanek ten będzie tymczasowo przeniesiony za przejazd przez torowisko tramwajowe – ok. 180 m do przodu i będzie ustawiony w rejonie budynku nr 11 ul. Fieldorfa-Nila.

Ä Zostaną ZLIKWIDOWANE tymczasowe przystanki na obecnej trasie objazdowej: Krowodrza Urzędy Skarbowe 01, Bratysławska 73, Lekarska 01.

Ä Kierunek Azory – od 27 czerwca 2022 (poniedziałek) zostanie wprowadzona korekta obecnej trasy objazdowej (korekta dotyczy rejonu węzła Bratysławska):

Kombinat –…– Opolska – Prądnicka – Bratysławska – Wybickiego – Krowoderskich Zuchów  i od przystanku Krowodrza Górka 02 dalej jak obecnie do pętli Azory.

Uwagi do funkcjonowania przystanków linii 138 w kierunku Azorów – od 27 czerwca 2022:

Ä Przystanek Szpital Jana Pawła II nadal będzie przeniesiony na ul. Prądnicką (Szpital Jana Pawła II 02);

Ä Na skorygowanej trasie objazdowej autobusy będą obsługiwać przystanki: Lekarska 02 (jak obecnie) oraz nowy przystanek Bratysławska 06 (zlokalizowany na ul. Wybickiego przed skrętem w prawo, w ulicę Krowoderskich Zuchów)

Ä Jednocześnie zostaną ZLIKWIDOWANE przystanki na obecnej trasie objazdowej: Bratysławska 75 (na feldze) oraz Krowodrza Urzędy Skarbowe 02 (autobusy w dalszym ciągu będą przejeżdżać obok tego przystanku, ale nie będą go już obsługiwać)

 

140

154

Ä Kierunek Nowy Kleparz (140) / Dworzec Główny Zachód (154) – trasy i przystanki bez zmian

Ä Kierunek Radzikowskiego Osiedle (140) / Prądnik Biały (154) – trasy pozostają bez zmian.

Uwagi do funkcjonowania przystanków linii 140 i 154 w ww. kierunku – od 27 czerwca 2022

Ä Zostanie ZLIKWIDOWANY obecny tymczasowy przystanek Bratysławska 75 (na feldze),

Ä Zamiast przystanku Bratysławska 75 zostanie ponownie uruchomiony przystanek Bratysławska 06 (w stałej lokalizacji na ulicy Wybickiego)

 

168

Od 27 czerwca 2022 (poniedziałek) zostanie wprowadzona kolejna trasa objazdowa w obu kierunkach tymczasowo wydłużona do pętli Nowy Kleparz.

Ä Kierunek Nowy Kleparz. Chełmońskiego Pętla – Stawowa – Jasnogórska – Conrada – Makowskiego – Krowoderskich Zuchów – Wybickiego – Dr Twardego – Prądnicka – Nowy Kleparz.

Uwagi do funkcjonowania przystanków linii 168 w kierunku Nowego Kleparza – od 27 czerwca 2022

Ä Zamiast przystanku końcowo-początkowego Chełmońskiego Pętla 02 (na ulicy Stawowej) będzie funkcjonować przystanek Chełmońskiego Pętla 04, zlokalizowany na pętli (autobusy będą w tym miejscu odbywać postój)

Ä Przystanek Krowodrza Górka w kierunku Nowego Kleparza będzie NIECZYNNY do odwołania

Ä Przystanki na trasie objazdowej  (od 27 czerwca 2022): Krowodrza Urzędy Skarbowe 01, Bratysławska 04, Szpital Narutowicza 04

Ä Zostanie ZLIKWIDOWANY przystanek Bratysławska 73

Ä Kierunek Chełmońskiego Pętla: Nowy Kleparz – Prądnicka – Dr Twardego – Wybickiego – Krowoderskich Zuchów (do ul. Fieldorfa-Nila) – Krowoderskich Zuchów – Makowskiego – Różyckiego – Stawowa – Chełmońskiego Pętla

Ä Przystanki na trasie objazdowej w kierunku Chełmońskiego Pętli (od 27 czerwca 2022):

Szpital Narutowicza 03, Bratysławska 03, Krowodrza Urzędy Skarbowe 02 oraz Krowodrza Górka 02

Ä Zostanie ZLIKWIDOWANY tymczasowy przystanek Bratysławska 75,

 

207

227

297

Ä Kierunek: Trojanowice Pętla (207) / Górna Wieś Pętla (227) – bez zmian.

Linia 297 – zmiana trasy w związku z remontem w Węgrzcach (szczegóły w odrębnym komunikacie)

Ä Kierunek Krowodrza Górka. Od września 2020 roku obowiązuje trasa objazdowa w rejonie ul. Pachońskiego, natomiast od 27 czerwca 2022 (poniedziałek) autobusy nie będą już dojeżdżać dodatkowo do węzła Bratysławska (w związku z wyłączeniem ruchu TRAM na odcinku Bratysławska – Dworzec Towarowy).

Pętle w podkrakowskich miejscowościach –…– ul. Matki Tajber – Zielińska – Pachońskiego – Wyki – Batalionu „Skała” AK – Krowoderskich Zuchów Krowodrza Górka.

Uwagi do funkcjonowania przystanków w kierunku Krowodrzy Górki:

Ä Zostaną ZLIKWIDOWANE przystanki na obecnej trasie objazdowej (wydłużonej): Krowodrza Urzędy Skarbowe 01 oraz Bratysławska 73

 

217

247

267

287

Ä Kierunek: Węgrzce Pętla (217) / Bibice Rynek (247) / Smardzowice Remiza (267) / Zielonki Marszowiec Pętla (287) – bez zmian.

Ä Kierunek Krowodrza Górka – od 27 czerwca 2022 (poniedziałek) zostanie wprowadzona korekta obecnej trasy objazdowej (korekta dotyczy rejonu węzła Bratysławska):

Ä Kombinat –…– Opolska – Prądnicka i pętle w podkrakowskich miejscowościach –…– przystanek Mackiewicza 02 – ul. Opolska – Prądnicka (do skrzyżowania z ul. Fieldorfa-Nila) – Prądnicka –Bratysławska – Wybickiego – Krowoderskich Zuchów Krowodrza Górka.

Uwagi do funkcjonowania przystanków w kierunku Krowodrzy Górki:

Ä Przystanek Szpital Jana Pawła II nadal jest przeniesiony na ul. Prądnicką (Szpital Jana Pawła II 02);

Ä Przystanki na trasie objazdowej: Lekarska 02, Bratysławska 06

Ä Zostanie ZLIKWIDOWANY przystanek Bratysławska 73

 

220

240

720

Ä Od 27 czerwca 2022 (poniedziałek) zostaną przywrócone stałe trasy w rejonie Krowodrzy Górki w obu kierunkach (autobusy NIE będą już obsługiwać rejonu węzła Bratysławska).

Ä Zostaną ZLIKWIDOWANE przystanki na obecnej trasie objazdowej (wydłużonej): Krowodrza Urzędy Skarbowe 01 i 02, Bratysławska 73 i 75 oraz Krowodrza Górka 02

Ä Dla linii 220 i 240 w dalszym ciągu będą obowiązywać dotychczasowe trasy zmienione w rejonie ulicy Władysława Łokietka (przez os. Łokietka w Zielonkach).

 

337

Kierunek Owczary Pętla. Obowiązuje stała trasa: Nowy Kleparz – Prądnicka – Dr Twardego – Bratysławska – Prądnicka – Opolska – Pleszowska – Białoprądnicka – Matki Tajber –…– Owczary Pętla.

Ä Kierunek Nowy Kleparz – od sierpnia 2021 obowiązuje trasa objazdowa w rejonie Prądnika Białego w związku z trwającą budową KST III do Górki Narodowej, przypomnienie:

Owczary Pętla –…– Glogera – Zofii Tajber – Zielińska – Pachońskiego – Wyki – Batalionu „Skała” AK – Łokietka – Wybickiego – Prądnicka – Nowy Kleparz

 

703

Krowodrza Górka – Krowoderskich Zuchów – Wybickiego – Dr Twardego – Prądnicka – Nowy Kleparz – al. Słowackiego – Warszawska – Kurniki – Dworzec Główny Zachód (powrót: Pawia – al. Słowackiego).

Uwagi do funkcjonowania przystanków dla linii 703:

Ä Kierunek Dworzec Główny – od 21 maja 2022 (przypomnienie): Krowodrza Urzędy Skarbowe 01, Bratysławska 04, Szpital Narutowicza 04, Nowy Kleparz 03 (na al. Słowackiego), Politechnika 06 (na ul. Warszawskiej), Dworzec Główny Zachód – końcowy na ul. Kurniki,

Ä Kierunek Krowodrza Górka –:

Bez zmian – obecne przystanki funkcjonujące od 21 maja 2022 (przypomnienie): Dworzec Główny Zachód 09  (początkowy na ul. Kurniki) Politechnika 01 (pas A+T na ul. Pawiej), Nowy Kleparz 07 (łącznik al. Słowackiego i ul. Prądnickiej), Nowy Kleparz 09 (na ul. Prądnickiej), Szpital Narutowicza 03 oraz Krowodrza Urzędy Skarbowe 02,

Korekta przystanków od 27 czerwca 2022 (poniedziałek): Zostanie ZLIKWIDOWANY obecny tymczasowy przystanek Bratysławska 75.

W zamian autobusy będą obsługiwać przystanek Bratysławska 03 (również na ul. Dr Twardego, jak dla linii 164 w kier. Górki Narodowej)

 

605

Ä Kierunek Złocień – trasa i przystanki bez zmian

Ä Kierunek Teatr Słowackiego – od nocy 25 / 26 czerwca 2022 (sobota / niedziela), w związku z zakończeniem remontu na ulicy Przewóz, zostanie przywrócona stała trasa w tym rejonie:

Złocień –…– Mały Płaszów P+R – Lipska – Przewóz – Saska – Lipska i dalej jak obecnie

Uwagi do funkcjonowania przystanków linii 605 – od nocy 25 / 26 czerwca 2022:

Ä Zostanie ZLIKWIDOWANY przystanek Rzebika 03 na obecnej trasie objazdowej,

Ä Zostanie przywrócone funkcjonowanie przystanków Szczecińska 02 oraz Saska 01

 

637

917

Ä Kierunek: Górka Narodowa Wschód (637) / Górna Wieś Pętla (917) – bez zmian.

Ä Kierunek Krowodrza Górka – nadal kursują po tymczasowych trasach objazdowych.

Górka Narodowa Wschód (637) / Górna Wieś Pętla (917) –…– przystanek Mackiewicza 02 – Opolska – Prądnicka – Bratysławska – Wybickiego – Krowoderskich Zuchów Krowodrza Górka.

Uwagi do funkcjonowania przystanków w kierunku Krowodrzy Górki:

Ä Przystanek Szpital Jana Pawła II jest przeniesiony na ul. Prądnicką (Szpital Jana Pawła II 02);

Ä Przystanki na trasie objazdowej: Bratysławska 06 oraz Krowodrza Urzędy Skarbowe 02.

 

669

Przypominamy, że do odwołania linia 669 kursuje przez wszystkie dni tygodnia, a linia tramwajowa 69 jest zawieszona do odwołania.

 

937

Ä Kierunek Owczary Pętla – trasa i przystanki bez zmian.

Ä Kierunek Krowodrza Górka. Przypominamy, że linia kursuje na trasie objazdowej: Od Owczar Pętli do przystanku Glogera 01 trasa i przystanki bez zmian, dalej: Matki Tajber – Zielińska – Pachońskiego – Wyki – Batalionu „Skała” AK – Krowoderskich Zuchów Krowodrza Górka.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych

Ä Bilety okresowe wykupione na linie zawieszone zachowują ważność w pojazdach komunikacji miejskiej kursujących na odcinkach pokrywających się ze stałą trasą tych linii.

Ä Bilety okresowe wykupiona na linię 3 zachowują dodatkowo ważność na całej trasie linii 703.

Ä Bilety okresowe wykupione na linię 6 zachowują dodatkowo ważność:

    na trasie linii 1 na odcinku Poczta Główna – Salwator;

    na trasie linii 24 na odcinku Kurdwanów P+R – Poczta Główna;

    na trasie linii 144, 173, 503, 301 i 304 na odcinku Bieżanowska – Jubilat;

    na trasie linii 164 na odcinku Piaski Nowe – Jubilat;

    na trasie linii 179 na odcinku Kurdwanów P+R – Jubilat.

Ä Bilety okresowe wykupione na linię 17 zachowują dodatkowo ważność na trasie linii 52 na odcinku Czerwone Maki P+R – Rondo Mogilskie.

Ä Bilety okresowe wykupione na linię 18 zachowują dodatkowo ważność:

    na trasie linii 194 na odcinku Grota-Roweckiego – Krowodrza Górka;

    na całej trasie linii 703.

Ä Bilety okresowe wykupione na linię 50 zachowują dodatkowo ważność na całej trasie linii 703.

 

Dodatkowe zasady zachowania ważności biletów okresowych w związku ze zmianami w funkcjonowaniu komunikacji AUTOBUSOWEJ obsługującej rejon Woli Justowskiej, Chełmu i Olszanicy – od 25 czerwca 2022 (sobota)

Ä Bilety okresowe wykupione na linię 252 zachowują dodatkowo ważność:

    na trasie linii 152 na odcinku Cracovia Błonia / Muzeum Narodowe – Chełm;

    na trasie linii 192 na odcinku Cracovia Błonia / Muzeum Narodowe – Olszanica Bory.

Ä Bilety okresowe wykupione na linie 152, 189 i 192, których okres obowiązywania rozpoczyna się najpóźniej 24 czerwca 2022, zachowują ważność na dotychczasowych trasach tych linii do końca ich ważności.

 

Strona internetowa organizatora komunikacji miejskiej (ZTP w Krakowie):

www.ztp.krakow.pl

Infolinia ZTP  tel. 12 616 86 69

 

Infolinia MPK S.A. w Krakowie tel. 12 19150