Komunikaty

14.07.2021

Linie 163, 183, 725. Zamknięcie przejazdu kolejowo - drogowego w ciągu ul. Półłanki.

 

 

Dotyczy:

 

 

Wyłączenie ruchu na przejeździe kolejowo – drogowym w ciągu ul. Półłanki

 

 

Linie:

 

 

163, 183, 725

 

 

Obowiązuje:

 

 

Od dnia 17 lipca 2021 roku (sobota)

 

 

Na podstawie informacji otrzymanej od Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP), MPK S.A. w Krakowie zawiadamia, że w związku z zamknięciem dla ruchu przejazdu kolejowo – drogowego w ciągu ulicy Półłanki, wprowadzone zostaną poniższe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej.

 

 

163

 

 

Kursować będzie na tymczasowo skróconej trasie:
Os. Piastów – … – most Wandy – Półłanki – Nad Drwiną – Domagały – Złocień

 

 

183

 

 

Kursować będzie na tymczasowo zmienionej trasie: Miejskiej Centrum Opieki / Wydział Farmaceutyczny UJ – … – Ćwiklińskiej – Mała Góra (powrót: Barbary) – Bieżanowska – przystanek Bieżanów Pomniki dalej po trasie linii 143 ulicami: Sucharskiego – Zarzyckiego – Bieżanów

 

 

725

 

 

Uruchomiona zostanie tymczasowa linia zastępcza kursująca na trasie: Złocień – Domagały – Nad Drwiną – Półłanki – Christo Botewa – Surzyckiego – Lipska – Lipska

 

 

 

Uwaga! Rozkłady jazdy ww. linii na przystankach ZOSTANĄ zmienione.

 

Strona internetowa organizatora komunikacji miejskiej (ZTP w Krakowie):

www.kmkrakow.pl

www.ztp.krakow.pl

Infolinia ZTP  tel. 12 616 75 55

 

Infolinia MPK S.A.  tel. 12 19150