Rejestr zbiorów danych osobowych

Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, administrator danych osobowych może powołać administratora bezpieczeństwa Informacji, do którego obowiązków należy między innymi prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów wyszczególnionych w art. 43 . ust. 1 ustawy.