Przewóz bagażu

Przewóz bagażu

 

W komunikacji miejskiej na terenie miasta Krakowa jak i poza jego terenem ( gminy ościenne ) za przewóz bagażu podręcznego nie pobierana jest żadna opłata. Szczegółowe zasady określające rodzaj przewożonego bagażu podręcznego podane są w aktualnie obowiązujących przepisach porządkowych.