Cenniki biletów

Taryfa biletowa

 

 

Aktualizacja 01.08.2023

 

 

Pełny cennik biletów dostępny jest na stronie Zarządu Transportu Publicznego pod adresem:

 

https://ztp.krakow.pl/transport-publiczny/komunikacja-miejska/przewodnik-po-biletach-kmk

 

 

Cenniki biletów jedno i wieloprzejazdowych

 

 

  Cenniki biletów okresowych dla Mieszkańca

 

    

 

 

 

Rodzaj biletu

 

 

 

Strefa

 

 

 

 

 

 

Cena biletu [zł]

 

Normalny

 

Ulgowy1

 

miesięczny imienny Mieszkańca – na 1 linię

 

I

 

54,00 zł

 

27,00 zł

 

miesięczny imienny Mieszkańca – sieciowy

 

I

 

80,00 zł

 

40,00 zł

 

półroczny imienny Mieszkańca – sieciowy

 

I

 

420,00 zł

 

210,00 zł

 

 

półroczny 5+1 imienny Mieszkańca – sieciowy

 

 

I

 

420,00 zł

 

210,00 zł

(5*80,00 + 20,00)

(5*40,00+ 10,00)

  

 

1) Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego uprawnione

 

 

Bilet Mieszkańca obowiązuje tylko na przejazdy środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie i nie wchodzi do oferty Biletu Metropolitalnego.

 

 

 

Cenniki biletów Metropolitalnych

 

Od 1 sierpnia 2023 roku oferowany jest BILET METROPOLITALNY

Uprawnia do podróżowania również koleją w gminach, które podpisały porozumienie.

 

   

 

Strefa

 

 Cena biletu [zł]

 

Normalny

 

Ulgowy1

 

I

 

159,00 zł

 

79,50 zł

 

II

 

109,00 zł

 

54,50 zł

 

III

 

109,00 zł

 

54,50 zł

 

I+II

 

169,00 zł

 

84,50 zł

 

II+III

 

169,00 zł

 

84,50 zł

 

I+II+III

 

199,00 zł

 

99,50 zł

 

1) Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego uprawnione

 

 

Uwaga. Przy zakupie biletu metropolitalnego ważnego na przejazd Kolejami Małopolskimi, Polregio oraz Kolejami Śląskimi należy wydrukować i zachować potwierdzenie transakcji zakupu, jeżeli bilet był kupowany w automacie.