Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność nośnika KKM

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w 2019 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

ZAMÓWIENIA

26.03.2008 Dostawa wraz z montażem elektronicznych tablic LED i sterowników tablic do oznakowania wagonów tramwajowych: E1, C3 i N8 oraz autobusów SCANIA 113 ALB

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy:

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., 31-060 Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 13.

Adres do korespondencji: 30-347 Kraków, ul. J. Brożka 3, tel.: 012 254 12 44, faks: 012 254 12 41.

Tryb zamówienia: przetarg sektorowy, prowadzony na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

„Specyfikację istotnych warunków zamówienia” (SIWZ) można nabyć w Biurze Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie, ul. J. Brożka 3 (parter), po uiszczeniu opłaty 10,00 zł w pok. 18, lub za zaliczeniem pocztowym. Zamawiający przekazuje Wykonawcy SIWZ nie później niż w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie.

Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem elektronicznych tablic LED przeznaczonych do oznakowania wagonów tramwajowych: E1, C3 i N8 oraz autobusów SCANIA 113 ALB, w zakresie określonym poniżej.

Zakres zamówienia obejmuje:

Zadanie nr 1a

Lp.
Nazwa towaru
Jednostka miary
Ilość

 

1

 

Elektroniczne tablice LED do wagonów tramwajowych: E1

W skład kompletu wchodzi:

1. Tablica czołowa okrągła - nr linii – 1szt.

2. Tablica tylna okrągła – nr linii – 1 szt.

3. Tablica czołowa prostokątna - kierunek – 1 szt.

4. Tablica boczna dwustronna:

     - na zewnątrz z nr linii i kierunkiem jazdy

     - do wewnątrz tzw. choinka z wykazem kolejnych 

       przystanków – 1 szt.

5. Urządzenie sterujące wraz z niezbędnym osprzętem

   i wyposażeniem umożliwiającym lokalizację pojazdu na 

   trasie   przejazdu – 1 szt.

6. Dostarczenie oprogramowania do obsługi urządzeń

7.Dostarczenie dokumentacji technicznej systemu 

   wyświetlaczy  wraz z instrukcją obsługi i naprawy

8. Montaż przedmiotu zamówienia we wskazanych wagonach

 

 

kpl.

 

9

Zadanie nr 1b

Lp.

Nazwa towaru

Jednostka miary

Ilość

 

1

 

Elektroniczne tablice LED do wagonów tramwajowych: E1 z przyczepą C3

W skład kompletu wchodzi:

1. Tablica czołowa okrągła - nr linii – 1szt.

2. Tablica tylna okrągła – nr linii – 1 szt.

3. Tablica czołowa prostokątna - kierunek jazdy– 1 szt.

4. Tablica boczna dwustronna do wagonu E1:

     - na zewnątrz z nr linii i kierunkiem jazdy

    -do wewnątrz tzw. choinka z wykazem kolejnych  

      przystanków – 1 szt.

5. Tablica boczna dwustronna do wagonu (przyczepy) C3:

     - na zewnątrz z nr linii i kierunkiem jazdy

    -do wewnątrz tzw. choinka z wykazem kolejnych 

     przystanków – 1 szt.

6. Urządzenie sterujące wraz z niezbędnym osprzętem

     i wyposażeniem umożliwiającym lokalizację pojazdu na trasie

     przejazdu – 1 szt.

7. Dostarczenie oprogramowania do obsługi urządzeń

8. Dostarczenie dokumentacji technicznej systemu wyświetlaczy

    wraz z instrukcją obsługi i naprawy

9. Montaż przedmiotu zamówienia we wskazanych wagonach

 

 

kpl.

 

4

Zadanie nr 2

Lp.

Nazwa towaru

Jednostka miary

Ilość

 

1

 

Elektroniczne tablice LED do wagonów tramwajowych N8

W skład kompletu wchodzi:

1. Tablica czołowa prostokątna – nr linii i kierunek jazdy – 2 szt.

2. Tablica boczna prostokątna (na zewnątrz) - nr linii i kierunek 

     jazdy – 2 szt.

3. Tablica boczna wewnętrzna prostokątna tzw. choinka z

     wykazem kolejnych przystanków – 2 szt.

4. Tablica wewnętrzna prostokątna – nr linii i kierunek jazdy oraz

     inne informacje – 2 szt.

5. Tablica brygadowa – nr linii i brygada – 2 szt.

6. Urządzenie sterujące wraz z niezbędnym osprzętem

     i wyposażeniem umożliwiającym lokalizację pojazdu na trasie

    przejazdu – 2 szt.

7. Dostarczenie oprogramowania do obsługi urządzeń

8. Dostarczenie dokumentacji technicznej systemu wyświetlaczy

     wraz z instrukcją obsługi i naprawy

9. Montaż przedmiotu zamówienia we wskazanych wagonach

 

 

kpl.

 

7

Zadanie nr 3

Lp.

Nazwa towaru

Jednostka miary

Ilość

 

1

 

Elektroniczne tablice LED do autobusu SCANIA 113 ALB

W skład kompletu wchodzi:

1. Tablica czołowa prostokątna – nr linii i kierunek jazdy – 1 szt.

2. Tablica boczna prostokątna - nr linii i kierunek jazdy – 1 szt.

3. Tablica tylna prostokątna – nr linii – 1 szt.

4. Tablica wewnętrzna prostokątna – nr linii i kierunek jazdy oraz

    inne informacje – 1 szt.

5. Urządzenie sterujące wraz niezbędnym osprzętem – 1 szt.

6. Dostarczenie oprogramowania do obsługi urządzeń

7. Dostarczenie dokumentacji technicznej systemu wyświetlaczy

    wraz z instrukcją obsługi i naprawy

8. Montaż przedmiotu zamówienia we wskazanych autobusach

 

 

kpl.

 

11

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na: Zadania 1a, 1b(łącznie) i/lub Zadanie2 i/lub Zadanie 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

sukcesywnie, wg zgłaszanych potrzeb przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy na podstawie składanych indywidualnych zamówień określających ilości i asortyment wyrobów.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ.

Ocena spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa wyżej, nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w SIWZ.

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu, przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

dla Zadań 1a i 1b

 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące zł);

dla Zadania 2

 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł);

dla Zadania 3

 1.900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset zł).

Dla ofert obejmujących wszystkie zadania, wadium stanowi sumę wyżej wymienionych kwot.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena oferty brutto  -  100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3, w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub przesłać na adres korespondencyjny Przedsiębiorstwa, w terminie do dnia: 9 kwietnia 2008r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu oferty do MPK S.A.).

Termin związania ofertą: 60 dni.

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS