ZAMÓWIENIA

08.09.2021 Sukcesywne dostawy narzędzi ślusarskich, materiałów ściernych oraz elektronarzędzi

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.99.2021

 SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest jest na platformie zakupowej Zamawiającego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/38532/details