ZAMÓWIENIA

24.08.2021 Sukcesywne dostawy sklejek antypoślizgowych i wodoodpornych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.94.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/37410/details