ZAMÓWIENIA

18.08.2021 Zakup macierzy serwerowej, serwerów BLADE, licencji VMWare, modułu sieciowego do HP BLADE wraz z wdrożeniem

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.93.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/36929/details