ZAMÓWIENIA

04.08.2021 Sukcesywne dostawy części zamiennych marki Wabco do autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.87.2021

SIWZ wraz z załacznikami dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/35829/details