ZAMÓWIENIA

03.08.2021 Sukcesywne dostawy części zamiennych marki Parker, Mann Filter, Spheros, Konvekta, Webasto, Fleetguard, Aurora, Eberspaecher do autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.89.2021

 SIWZ wraz z załącznikami dostępnę są na platformie zakupowej pod linkiem:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/35720/details