ZAMÓWIENIA

27.07.2021 Zakup artykułów chemii gospodarczej, artykułów gospodarstwa domowego, środków myjąco czyszczących, czyściwa bawełnianego białego

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.88.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/35144/details