ZAMÓWIENIA

20.07.2021 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon dla autobusów komunikacji miejskiej

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.81.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/34485/details