ZAMÓWIENIA

13.01.2021 Sukcesywne wykonywanie usług szklenia wiat przystankowych oraz okien i drzwi w budynkach MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.185.2020

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl