ZAMÓWIENIA

29.12.2020 Dostawa nowego chopperowego układu rozruchu i hamowania wykonanego w technologii IGBT do modernizacji wagonu 105 Na

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.199.2020

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/21603/details