ZAMÓWIENIA

16.12.2020 Sukcesywne dostawy koszul, bluzek oraz krawatów dla prowadzących pojazdy

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.186.2020

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl

Wynik postępowania