ZAMÓWIENIA

16.12.2020 Sukcesywne dostawy narkotestów i ustników jednorazowego użytku do alkomatów

Data zakończenia:12.01.2021 12:01:00
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.181.2020

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl

Wynik postępowania