ZAMÓWIENIA

16.12.2020 Wydruk i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.176.2020

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl

Wynik postępowania