ZAMÓWIENIA

08.12.2020 Wykonywanie napraw oraz przeglądów wózków transportowych, podnośników i innych urządzeń dźwigowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.166.2020

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl

Wynik postępowania