ZAMÓWIENIA

02.12.2020 regeneracja częsci tramwajowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.165.2020

SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie zakupwej Zamawiającego

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/20306/details

Wynik postępowania