ZAMÓWIENIA

01.12.2020 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz zastępcze prowadzenie portierni MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.169.2020

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl

Wynik postępowania