ZAMÓWIENIA

24.11.2020 Realizacja przewozów pracowniczych w roku 2021 i 2022 na liniach 811 - 815

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.159.2020

 

  SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl

Wynik postępowania